"Львівська політехніка" Національний університет

вул. Степана Бандери 12
79013  м. Львів, Україна

Опис

Опис діяльності

Ректор - Бобало Юрій Ярославович

Львівська політехніка - це 27 навчально - лабораторних корпусів, дві гімназії (у Львові та Сокалі), геодезичний полігон у Бережанах, астрономо - геодезична лабораторія у Шацьку, 15 гуртожитків, технологічний парк, спортивно - оздоровчі табори на березі Криму, в Миколаївській області, Карпатах, поліклініка, лікарня, санаторій - профілакторій.

Напрямки діяльності:
- надання вищої освіти за 90 спеціальностями;
- науково-технічна діяльність;
- проектно-конструкторські роботи та послуги.

Спеціальності:
- документознавство та інформаційна діяльність;
- дизайн;
- прикладна лінгвістика;
- соціальна робота;
- економіка підприємства;
- маркетинг;
- міжнародна економіка;
- облік та аудит;
- фінанси;
- менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
- менеджмент організацій;
- екологія та охорона навколишнього середовища;
- геодезія;
- землевпорядкування та кадастр;
- фотограмметрія;
- прикладна математика;
- соціальна інформатика;
- інтелектуальні системи прийняття рішень;
- інформаційні технології проектування;
- інформаційні управляючі системи та технології;
- програмне забезпечення автоматизованих систем;
- прикладне матеріалознавство;
- автомобілі та автомобільне господарство;
- колесні та гусеничні транспортні засоби;
- машини та технологія пакування;
- обладнання електронної промисловості;
- обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування;
- обладнання переробних та харчових виробництв;
- обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів;
- робототехнічні системи та комплекси ;
- технологія машинобудування;
- теплові електричні станції;
- теплоенергетика;
- електричні системи і мережі;
- електричні станції;
- електротехнічні системи електроспоживання;
- системи управління виробництвом і розподілом електроенергії;
- апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення;
- радіоелектронні пристрої, системи та комплекси;
- радіотехніка;
- електронні прилади та пристрої;
- мікроелектроніка та напівпровідникові прилади;
- фізична та біомедична електроніка;
- прилади точної механіки;
- біотехнічні та медичні апарати і системи;
- виробництво електронних засобів;
- технології та засоби телекомунікацій;
- лазерна та оптоелектронна техніка;
- метрологія та вимірювальна техніка;
- системи управління та автоматики;
- комп'ютерні системи та мережі;
- системне програмування;
- спеціалізовані комп'ютерні системи;
- біотехнологія;
- технічна електрохімія;
- технологія переробки полімерів;
- хімічна технологія високомолекулярних сполук;
- хімічна технологія неорганічних речовин;
- хімічна технологія органічних речовин;
- хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів;
- хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів;
- технологія бродильних виробництв і виноробства;
- видавничо-поліграфічна справа;
- автомобільні дороги та аеродроми;
- міське будівництво та господарство;
- мости і транспортні тунелі;
- пожежна безпека;
- промислове і цивільне будівництво;
- теплогазопостачання і вентиляція;
- технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів;
- електричні машини та апарати;
- електромеханічні системи автоматизації та електропривод;
- електропобутова техніка;
- технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій;
- технологія та устаткування зварювання;
- інформаційні мережі зв'язку;
- телекомунікаційні системи та мережі;
- автоматизоване управління технологічними процесами;
- водопостачання та водовідведення;
- організація і регулювання дорожнього руху;
- технологія фармацевтичних препаратів;
- архітектура будівель і споруд;
- дизайн архітектурного середовища;
- містобудування;
- якість, стандартизація та сертифікація.

Галузь

Послуги: Електрик

Регіон діяльності

Україна / Львівська область

Пов'язані товари та послуги: Електрик Трускавець, Електрик Дрогобич

Контакт

16/5000 Зв'яжіться з компанією

Сторінка Компанії


Кількість переглядів сторінки: 651